In mijn eerste lesdagen zijn twee onderwerpen behandeld die ik graag met jullie wil delen. Het waren er uiteraard veel meer maar ik moest een keus maken!

Allereerst is uit de doeken gedaan wat orthomoleculaire geneeskunde nu eigenlijk is.
Als je kijkt naar de huidige reguliere geneeskunde, dan is deze heel erg ingericht op de afzonderlijke organen of onderdelen van het menselijk lichaam. Voor elk van deze zijn er specialisten, en de behandelingen zijn ook precies op dat ene onderdeel gericht en afgestemd.

In de zogenaamde ‘functionele’ (orthomoleculaire) geneeskunde wordt eerst en vooral ook gekeken naar de daadwerkelijke oorzaak van problemen die mensen ondervinden met hun lichaam. Zij gaat uit van het principe dat ieder mens uniek is, en ook een unieke samenstelling nodig heeft van de juiste gezonde voeding, beweging en eventuele aanvullingen daarop. Ook neemt ze mee wat er tot nu toe ook gebeurd is in je leven, ook al lijkt dat niet direct verband te hebben met je klachten.
Vanuit dat principe wordt onderzocht op welke plekken of bij welke processen in je lichaam de verstoringen of klachten optreden, en wordt toegewerkt naar een nieuwe balans. Uiteindelijk is het doel dat de noodzakelijke processen in je lichaam (je cellen) weer optimaal gaan functioneren.

Door deze aanpak kom je ook in aanraking met de epigenetica. Ieder mens heeft een unieke samenstelling van het DNA. Daar is in jouw genen vastgelegd hoe je lichaam functioneert. Echter, naast dat genenpakket bestaan er ook ‘epigenen’. Die staan voor de omstandigheden waaraan je als mens wordt blootgesteld. Samen bepalen ze hoe je lichaam reageert en handelt.

De epigenetica is de wetenschap dat genen aan- en uitgeschakeld kunnen worden door omgevingsfactoren en leefstijl. Dat betekent dus dat je door je leefstijl aan te passen invloed kunt uitoefenen op je genen, en daarmee dus op hoe jouw lichaam handelt en functioneert.
Een leefstijl met veel stress, slechte voeding en geen beweging zorgen voor ziektes zoals depressie, hart- en vaatziekten, diabetes, auto-immuunziekten, kanker, chronische vermoeidheid en pijn.

En dat laatste is echt ontzettend interessant! Je kunt dus invloed uitoefenen op wat er in je lichaam gebeurt, door goede voeding, beweging en ontspanning. Daar zijn dus geen medicijnen voor nodig, maar alleen dat wat de natuur ons aanbiedt. Hoe gaaf is dat, toch?
Als je hier meer over wilt weten, neem gerust contact met me op.