Consult

Telefonische kennismaking: gratis
Basis consult 1 uur: € 85,-
Vervolgconsult vanaf 30 minuten:  € 42,50

Metabolic Balance®

Totaalprijs voor pakket € 925,-
Kosten zijn inclusief:

 • Lichaamsmeting
 • Bloedafname en bloedanalyse
 • Persoonlijk voedingsplan
 • 3 uitgebreide consulten voor intake, bloedafname en uitleg
 • Maximaal 5 vervolgconsulten 1-op-1 (30 minuten/consult)
 • Contactmomenten via WhatsApp of e-mail
 • Motiverende uitleg en begeleiding
 • Deelname besloten Facebook-groep
 • Begeleidingsduur 6-7 maanden

BodyScan

BodyScan € 87,50 (max. 1 uur)
Kosten zijn inclusief:

 • Consult voor BodyScan en interpretatie
 • Uitleg van de bevindingen
 • Leefstijl- en suppletieadvies op maat

Energetische Morfologische Bloedtest

EMB test  € 377,-.
Kosten zijn inclusief:

 • 1 x consult voor intake en bloedafname
 • de bloedtest zelf (materiaal)
 • verzendkosten
 • analysetijd van het lab
 • interpretatie en uitwerking van de testresultaten
 • 1 x consult voor de bespreking van het advies
 • uitgebreid voedings-, suppletie- en leefstijladvies op maat

Vergoedingen

De volgende zorgverzekeraars vergoeden (deels) mijn consulten indien je aanvullend verzekerd bent in 2024:
Zilveren Kruis, Avero Achmea, FBTO, OZF, ONVZ, PNOzorg, VvAA en De Friesland


Betalingen

Consulten dienen na afloop van iedere behandeling contant of digitaal betaald te worden, tenzij anders is overeengekomen. Je krijgt, indien gewenst, een factuur die je zelf bij jouw zorgverzekeraar kunt indienen.


Annuleren afspraak

Wil je een afspraak afzeggen, dan dient dit tenminste 24 uur van te voren aan mij te worden doorgegeven. Bij te late afzegging ben ik genoodzaakt om de geplande tijd in rekening te brengen.  Afspraken op maandagochtend dienen uiterlijk voor vrijdagochtend 11.00 uur te worden afgezegd.